Wyniki finansowe / Analiza finansowa spółek

ESCALATOR.PL

Wyniki finansowe spółek / Analiza fundamentalna


Najnowsze raporty
Nazwa skrócona spółki: KGH
Branża:przemysł tworzyw sztucznych
Typ notowań:notowania ciągłe
Aktualny kurs  (2014-04-17) : 112.45 zł
Wartość rynkowa (w tys. zł):22 490 000.0
200 000 000
200 000 000
200 000 000
Waluta zestawienia:PLN
Dywidenda za rok 2012:
Data prawa do dywidendy / Data wypłaty
KGHM to szósty producent miedzi elektrolitycznej i drugi srebra na świecie. Miedź elektrolityczna z KGHM jest zarejestrowana przez Londyńską Giełdę Metali (LME) jako Grade A, a srebro zarejestrowane pod marką KGHM HG. Oprócz wyżej wymienionych spółka produkuje również m.in. złoto, ołów, kwas siarkowy i sól kamienną. KGHM jest jednym z czołowych polskich eksporterów.
źródło: www.parkiet.com

DANE JEDNOSTKOWE
Aktywa (w tys.):29 037 508.0
Wartość księgowa (w tys.):23 298 478.0
Wartość rynkowa (w tys.):22 490 000.0
P/BV (wart.rynkowa/wart.księgowa):0.97
EPS (zysk na jedną akcję):-
P/E (cena/zysk):-
DANE SKONSOLIDOWANE
Aktywa (w tys.):34 465 000.0
Wartość księgowa (w tys.):23 064 000.0
Wartość rynkowa (w tys.):22 490 000.0
P/BV (wart.rynkowa/wart.księgowa):0.98
EPS (zysk na jedną akcję):14.91
P/E (cena/zysk):7.54
;beg;;rew;JEDNOSTKOWE WYNIKI ROCZNE;fwd;;end;
Rok Liczba Akcji Aktywa Kapitał Wł. Przychody Z.Operac. Z.Brutto Z.Netto
2003200 000.08 212 967.03 477 225.04 740 424.0357 413.0522 766.0529 587.0295 833.01 366 117.01 420 447.01 799 377.08 470 368.0823 488.0-232 854.0-433 919.0
2004200 000.08 948 436.05 336 804.06 158 032.01 370 067.01 445 903.01 397 169.0272 977.01 460 034.039 050.01 945 207.012 300 983.01 723 475.0-396 653.0-1 280 220.0
2005200 000.010 977 254.06 214 078.08 000 085.02 508 698.02 634 563.02 289 356.0291 304.01 666 358.040 489.02 808 977.014 341 866.02 505 102.0-552 819.0-630 817.0
2006200 000.012 506 119.07 930 859.011 669 730.04 201 169.04 053 351.03 395 130.0344 369.01 704 972.029 552.02 541 686.017 865 740.02 581 655.0-35 861.0-2 044 537.0
2007200 000.012 423 630.08 965 949.012 183 113.04 682 034.04 655 530.03 798 826.0418 551.0-1 439 396.02 018 285.017 931 898.04 468 046.0-577 867.0-3 405 550.0
2008200 000.013 900 564.010 591 292.011 302 913.03 596 364.03 553 629.02 920 378.0481 376.0-1 640 668.01 668 604.021 182 584.02 749 171.0-1 721 778.0-1 809 021.0
2009200 000.013 953 030.010 403 957.011 060 540.03 098 092.03 066 569.02 540 185.0547 653.0-1 704 420.01 844 653.020 807 914.02 487 385.0-946 703.0-2 343 562.0
2010200 000.019 829 296.014 456 477.015 945 032.05 638 148.05 605 567.04 568 589.0615 468.0-2 380 314.02 992 505.028 912 954.05 346 791.0-3 125 246.0-606 194.0
2011200 000.029 253 189.023 135 511.020 097 392.013 687 640.013 653 597.011 334 520.0-----
2012200 000.028 177 312.021 923 471.020 736 845.06 425 997.06 417 086.04 868 249.0-----
2013200 000.029 037 508.023 298 478.0---------
2013200 000.029 037 508.023 298 478.0------1 988 589.03 750 441.046 596 956.0---
2013- wyniki osiągnięte w roku 2013 (na podstawie raportów kwartalnych)
2013- wyniki osiągnięte w ciągu 4 ostatnich kwartałów (na podstawie raportów kwartalnych)
;beg;;rew;SKONSOLIDOWANE WYNIKI ROCZNE;fwd;;end;
Rok Liczba Akcji Aktywa Kapitał Wł. Przychody Z.Operac. Z.Brutto Z.Netto
2003200 000.08 565 125.03 489 257.05 606 801.0701 289.0700 356.0673 012.0468 490.01 449 919.01 429 688.02 019 890.08 604 804.0894 499.0-191 578.0-431 085.0
2004200 000.09 362 296.05 655 951.07 322 729.01 648 567.01 677 275.01 376 453.0-1 287 277.02 419 068.011 311 902.01 955 454.0-639 928.0-1 285 843.0
2005200 000.011 048 716.06 342 690.09 029 496.02 557 427.02 729 757.02 104 017.0484 678.0-1 530 665.03 160 730.012 700 011.02 714 659.0-736 347.0-656 437.0
2006200 000.013 227 869.08 469 150.012 862 899.04 022 935.04 216 613.03 479 380.0535 433.0-1 553 290.03 157 365.016 986 364.02 817 917.0-473 346.0-1 880 514.0
2007200 000.013 503 398.09 453 988.013 494 128.04 526 953.04 756 887.03 935 516.0597 546.0-1 710 812.02 290 977.018 955 597.04 680 129.0-811 108.0-3 335 447.0
2008200 000.015 000 105.010 924 505.012 654 885.03 186 362.03 396 447.02 765 866.0681 367.0-1 849 264.02 167 976.021 907 370.02 959 725.0-1 919 124.0-1 827 363.0
2009200 000.014 897 425.010 555 952.012 119 910.02 679 338.02 904 151.02 359 170.0743 790.0-1 970 994.02 302 604.021 179 779.02 720 749.0-1 255 747.0-2 317 750.0
2010200 000.021 177 323.014 650 673.017 292 590.05 545 338.05 777 550.04 714 863.0843 938.0-2 882 705.03 402 839.029 542 452.05 661 275.0-3 070 123.0-707 497.0
2011200 000.030 553 874.023 382 357.022 107 230.013 153 649.013 289 673.011 064 003.030 328.0-2 806 375.04 365 142.046 764 714.09 098 660.03 048 579.0-2 978 408.0
2012200 000.033 706 000.021 719 000.026 837 000.06 604 000.06 459 000.04 812 000.01 455 000.0-7 146 000.04 841 000.043 438 000.05 527 000.0-10 636 000.0-4 428 000.0
2013200 000.034 465 000.023 064 000.024 110 000.04 372 000.04 235 000.03 033 000.01 580 000.0-6 714 000.04 687 000.046 128 000.04 924 000.0-4 730 000.0-1 961 000.0
2013200 000.034 465 000.023 064 000.024 110 000.04 309 000.04 172 000.02 981 000.0--6 714 000.04 687 000.046 128 000.0---
2013- wyniki osiągnięte w roku 2013 (na podstawie raportów kwartalnych)
2013- wyniki osiągnięte w ciągu 4 ostatnich kwartałów (na podstawie raportów kwartalnych)
PROGNOZY
Data WydaniaOkresInstytucja wydającaPrzychodyZysk NettoP/E
2008-04-152010 IDM12 152 700.03 131 000.07.2
2008-03-052010 KBC Securities9 422 900.00.0-
2008-02-222010 DI BRE BANK8 356 000.01 708 000.013.2
2007-11-072010 Millenium DM9 004 100.01 915 200.011.7
2008-04-152009 IDM12 864 600.03 609 200.06.2
2008-03-052009 KBC Securities10 921 400.00.0-
2008-02-222009 DI BRE BANK9 473 000.02 044 000.011.0
2008-01-112009 UniCredit Markets & Investment Banking0.02 932 000.07.7
2007-11-072009 Millenium DM9 904 900.02 559 800.08.8
2007-11-052009 DM PKO BP11 938 850.03 907 860.05.8
2007-10-112009 DM BZ WBK10 690 000.02 505 000.09.0
2007-08-172009 ING Securities8 162 000.01 773 000.012.7
2007-07-302009 DM PKO BP11 412 990.02 954 720.07.6
2007-07-092009 DI BRE BANK9 584 000.02 935 000.07.7
2007-01-292009 DM PKO BP9 646 420.02 074 980.010.8
2008-04-152008 IDM12 300 600.03 387 800.06.6
2008-03-052008 KBC Securities12 351 100.00.0-
2008-02-222008 DI BRE BANK11 570 000.03 068 000.07.3
2008-01-112008 UniCredit Markets & Investment Banking-3 003 000.07.5
2007-11-072008 Millenium DM11 534 100.03 556 500.06.3
2007-11-052008 DM PKO BP11 935 380.03 910 220.05.8
2007-10-112008 DM BZ WBK11 185 000.02 901 000.07.8
2007-08-172008 ING Securities9 783 000.02 680 000.08.4
2007-07-302008 DM PKO BP12 552 140.03 881 710.05.8
2007-07-092008 DI BRE BANK11 659 000.04 135 000.05.4
2007-05-182008 ING Securities8 001 000.01 667 000.013.5
2007-01-292008 DM PKO BP10 137 310.02 607 650.08.6
2007-01-292008 KBC Securities10 229 400.0--
2007-01-152008 KBC Securities8 361 400.0--
2006-11-202008 KBC Securities8 361 400.0--
2007-12-062007 Erste Bank12 040 000.03 703 000.06.1
2007-11-072007 Millenium DM12 204 800.04 017 600.05.6
2007-11-052007 DM PKO BP12 097 100.03 996 540.05.6
2007-10-112007 DM BZ WBK12 111 000.03 863 000.05.8
2007-08-172007 ING Securities10 647 000.03 575 000.06.3
2007-07-302007 DM PKO BP12 469 040.03 840 270.05.9
2007-07-092007 DI BRE BANK11 645 000.03 971 000.05.7
2007-05-182007 ING Securities10 551 000.03 296 000.06.8
2007-01-292007 KBC Securities11 388 000.0--
2007-01-152007 KBC Securities11 943 200.0--
2006-11-282007 CA IB12 270 000.04 390 000.05.1
2007-01-292006 DM PKO BP10 412 880.03 016 530.07.5
2006-11-282006 CA IB11 640 000.03 670 000.06.1
;beg;;rew;JEDNOSTKOWE WYNIKI KWARTALNE;fwd;;end;
Data Aktywa Kapitał Wł. Rezerwy Zob.Długo. Zob.Krótko. Akt+KW-Zob Przychody Z.Operac. Z.Brutto Z.Netto
2011 4k 29 253 189.023 135 511.0-2 249 946.03 867 732.046 271 022.04 852 650.04 721 547.04 712 752.03 814 274.0----
2012 1k 30 530 661.024 139 261.0-2 264 077.04 127 323.048 278 522.05 216 578.01 757 315.01 749 031.01 405 391.0----
2012 2k 31 008 731.020 173 225.0-2 328 793.08 506 713.040 346 450.05 287 312.01 998 945.01 990 313.01 543 788.0----
2012 3k 28 199 277.021 027 018.0-2 349 352.04 822 907.042 054 036.05 054 915.01 499 223.01 490 543.01 120 338.0----
2012 4k 28 177 312.021 923 471.0-2 454 911.03 798 931.043 846 941.05 178 040.01 170 514.01 187 199.0798 732.0----
2013 1k 28 431 617.022 893 254.0-2 371 868.03 166 495.045 786 508.05 105 613.01 472 835.01 437 731.01 058 908.0----
2013 2k 29 147 487.021 925 348.0-2 512 748.04 709 391.043 850 696.04 397 012.0917 506.0907 907.0666 038.0----
2013 3k --------------
2013 4k 29 037 508.023 298 478.0-1 988 589.03 750 441.046 596 956.0--------
;beg;;rew;SKONSOLIDOWANE WYNIKI KWARTALNE;fwd;;end;
Data Aktywa Kapitał Wł. Rezerwy Zob.Długo. Zob.Krótko. Akt+KW-Zob Przychody Z.Operac. Z.Brutto Z.Netto
2011 4k 30 497 073.023 363 617.0-2 771 957.04 361 499.046 727 234.05 386 923.04 383 094.04 367 038.03 564 815.0--1 515 700.01 165 772.033 675.0
2012 1k 36 281 000.024 125 000.0-7 099 000.05 057 000.048 250 000.06 108 000.01 796 000.01 776 000.01 416 000.0287 000.02 440 000.0-7 479 000.0311 000.0
2012 2k 37 759 422.020 625 734.0-7 577 972.09 555 716.041 251 468.07 003 000.01 860 000.01 810 000.01 353 000.0-2 611 500.0-8 442 183.0280 237.0
2012 3k 34 160 550.021 017 879.0-7 287 397.05 855 274.042 035 758.06 788 000.01 652 000.01 603 000.01 208 000.0----
2012 4k 33 706 000.021 719 000.0-7 146 000.04 841 000.043 438 000.06 938 000.01 239 000.01 213 000.0824 000.0----
2013 1k 35 068 000.023 460 000.0-7 566 000.04 042 000.046 920 000.06 520 000.01 628 000.01 552 000.01 100 000.0368 000.01 711 000.0-1 119 000.0-1 045 000.0
2013 2k 36 003 000.022 743 000.0-7 646 000.05 614 000.045 486 000.05 998 000.0998 000.0943 000.0682 000.0----
2013 3k 34 844 000.022 682 000.0-7 039 000.05 123 000.045 364 000.05 468 000.0794 000.0755 000.0521 000.0----
2013 4k 34 465 000.023 064 000.0-6 714 000.04 687 000.046 128 000.06 124 000.0889 000.0922 000.0678 000.0----
Jednostkowe Przychody kwartalnie Skonsolidowane Przychody kwartalnie
wyniki finansowe wyniki finansowe
Jednostkowy Zysk Netto kwartalnie Skonsolidowany Zysk Netto kwartalnie
analiza finansowa analiza finansowa
Jednostkowy Zysk Operacyjny kwartalnie Skonsolidowany Zysk Operacyjny kwartalnie
analiza fundamentalna analiza fundamentalna
Jednostkowe Zobowiązania kwartalnie Skonsolidowane Zobowiązania kwartalnie
Zobowiązania krótkoterminowe + długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe + długoterminoweCopyright © 2007 - 2014  ESCALATOR.PL kontakt: admin@escalator.pl Regulamin serwisu

Snap2objects.com - 24 Free Web Stock Icons - ikony wykorzystane na stronach serwisu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies (ciasteczka).
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
W każdej chwili, za jej pomocą, możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Dowiedz się więcej >

Polityka Cookie